Η χώρα μας έχει τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη νέα βιομηχανική εποχή με προϋποθέσεις, χωρίς φαραωνικές επενδύσεις μεγάλου περιβαλλοντικού κόστους και αμφίβολης οικονομικής  αποτελεσματικότητας, με συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης βιομηχανικών κλάδων, που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας και θα αναβαθμίζουν τη θέση της στον διεθνή καταμερισμό, με την υλοποίηση ολοκληρωμένων δημόσιων πολιτικών για τη βιομηχανική παραγωγή, ως θωράκιση της οικονομίας μας σε μια διεθνή συγκυρία με μεγάλες προκλήσεις. Με άμεσες επενδύσεις που πρέπει να
υλοποιούνται με συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους και σαφείς ρυθμιστικούς κανόνες. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται σε μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης της βιομηχανίας μέσα από:

 1. Ειδικά προγράμματα στήριξης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, με ολοκληρωμένα και στοχευμένα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό και την απανθρακοποίηση των ενεργοβόρων βιομηχανιών στην κατεύθυνση της ενεργειακής ουδετερότητας, τη στήριξη των βιομηχανιών βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξασφάλιση επαρκούς και διαρκούς
  εφοδιασμού με ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε ανταγωνιστικές τιμές 
 2. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιομηχανία, με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσω της ενίσχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων και προϊόντων, την ψηφιακή μετάβαση και τη νέα Στρατηγική της Ευρώπης για τη Βιομηχανία, με βάση ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού σε ένα παραγωγικό μοντέλο έντασης γνώσης και δημιουργικότητας, που στηρίζεται σε 5 πυλώνες:
  1. Στην ανανέωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης στην κατεύθυνση της ισχυροποίησης της ελληνικής παραγωγικής ταυτότητας (Designed-in-Greece, Made-in-Greece) με:
   o Ενίσχυση των καινοτομικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
   o Ανάπτυξη της συνεργασίας στα δίκτυα αξίας στην παραγωγή
   o Εξειδικευμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης των ΜμΕ και προώθησης της κυκλικής οικονομίας (π.χ. βιομηχανία ανακύκλωσης και αντιρρύπανσης, βιομηχανία ΑΠΕ και αποθήκευσης, ηλεκτροκίνηση, νέα και δευτερογενή υλικά)
  2. Στην οργάνωση και ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, εξωστρέφεια με:
   o Τη διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας (σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς)
   o Την οργάνωση και ενίσχυση της πρόσβασης των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές 
 3. Στον αναβαθμισμένο ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στην επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη, στη μάθηση και τη συνεργασία, με:
  o Τη στήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης και την ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων
  o Την ενίσχυση της διασύνδεσης των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη σύνδεσή τους με τα πανεπιστήμια και συλλογικούς φορείς της παραγωγής
  o Τη διαμόρφωση σχέσεων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στον άνθρωπο και δίκαιη αμοιβή των εργαζομένων
 4. Στην ολοκληρωμένη κρατική στήριξη, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με:
  o Ανάπτυξη περιφερειακών μηχανισμών για την υποστήριξη των ΜμΕ
  o Στοχευμένη ανακατεύθυνση των πόρων του Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
  o Στοχευμένα αναπτυξιακά, φορολογικά κ.λπ. κίνητρα, με έμφαση στην παραγωγή αξίας και τη δίκαιη κατανομή της
  o Στρατηγικό ρόλο του Δημοσίου, με αξιοποίηση του θεσμού των προανταγωνιστικών καινοτόμων προμηθειών σε εμβληματικές πρωτοβουλίες καινοτομίας, στους τομείς της ενεργειακής μετάβασης, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής κατοικίας, των πράσινων μεταφορών κ.ο.κ.
 5. Σύγχρονο Ρυθμιστικό Περιβάλλον και Υποδομές με:
  o Άμεση διαμόρφωση σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου για τη βιομηχανία: α) αντιμετώπιση φαινομένων άναρχης ανάπτυξης, ειδικότερα των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων, β) ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων
  o Σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την αναβάθμιση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, προκειμένου η χώρα μας να εξελιχθεί σε σύγχρονο διεθνές κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου
  o Απλοποίηση αδειοδοτικών διαδικασιών, περιφερειακή εξειδίκευση και υποστήριξη για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση