Το γνωσιακό κεφάλαιο που δημιουργείται από την επιστημονική έρευνα βρίσκεται στον πυρήνα της δημόσιας εκπαίδευσης και της βιώσιμης, συμπεριληπτικής και δίκαιης ανάπτυξης, για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επομένως επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, όχι ως πολυτέλεια αλλά ως αναγκαιότητα για τη συνολική πορεία της χώρας. Οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ενίσχυση της Έρευνας και Kαινοτομίας συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Προαγωγή της ελεύθερης και χωρίς θεματικούς περιορισμούς ποιοτικής επιστημονικής έρευνας. Στήριξη της παραγωγής και προώθησης νέας γνώσης στο διεθνές γίγνεσθαι της έρευνας. Διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας, της ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της ερευνητικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα τους νέους/ες επιστήμονες
 • Επαναφορά της ΓΓ Έρευνας και μεταφορά όλων των υπολοίπων αρμοδιοτήτων Έρευνας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Παιδείας 
 • Νέο νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα και την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών και συμμετοχικών διαδικασιών στην εσωτερική ζωή των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) 
 • Αύξηση της δημόσιας επιχορήγησης των ΕΚ, κάλυψη της πλήρους μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών 
 • Ανασχεδιασμός της χρηματοδότησης της έρευνας από το Ταμείο Ανάκαμψης 
 • Έμφαση στη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, με υποστήριξη και μακρόχρονη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του ως ανεξάρτητου μηχανισμού στήριξης της ελεύθερης βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, ειδικά των νέων ερευνητών 
 • Συστηματική προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων εργασίας ερευνητικού και άλλου προσωπικού, με στόχο το διπλασιασμό των μόνιμων θέσεων ερευνητών στην 4ετία και άμεση υλοποίηση του 1:1 για τους αφυπηρετήσαντες από το 2018 
 • Στήριξη των νέων επιστημόνων, ειδικά υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, και αντιμετώπιση της εργασιακής επισφάλειας στην υλοποίηση ερευνητικών έργων 
 • Στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ιδίως των νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων, με διαφανή κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίηση των πολλαπλών χρηματοδοτικών εργαλείων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Δράση «ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ», το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Equifund, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
 • Για την αντιμετώπιση του brain drain, δημιουργία θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου για Έρευνας και Ανάπτυξης στο δημόσιο τομέα και επιδότηση θέσεων εργασίας σε τμήματα Ε&Α καινοτόμων επιχειρήσεων 
 • Συνέχιση και διεύρυνση εμβληματικών δράσεων και εθνικών δικτύων για την αντιμετώπιση σημερινών και μελλοντικών κρίσεων (ιατρική ακρίβειας, ενέργεια, διατροφή, κβαντικές τεχνολογίες, κλιματική κρίση, πολιτισμός, κοινωνικές ανισότητες, επιπτώσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης) 
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση