• Ιθαγένεια για όσα παιδιά γεννιούνται στη χώρα από γονέα που διαμένει νόμιμα σε αυτή, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση από το δίκαιο του αίματος στο δίκαιο του εδάφους
  o Απλοποίηση των διαδικασιών πολιτογράφησης στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων.
  o Κατάργηση των ταξικών περιορισμών στη διαδικασία χορήγησης ιθαγένειας με πολιτογράφηση, όπως είναι το σταθερό εισόδημα και η σταθερή εργασία για τα τελευταία έτη, γεγονός που αποκλείει χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται για δεκαετίες στη χώρα
 • Φύλαξη συνόρων με σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, απέναντι σε δίκτυα διακινητών και σε προσπάθειες εργαλειοποίησης του προσφυγικού/ μεταναστευτικού από την Τουρκία
 • Διαδικασίες υποδοχής με σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, τη ζωή και την αξιοπρέπεια των προσφύγων/μεταναστών.
 • Μικρές και ευέλικτες δομές στα νησιά με εξασφάλιση ανθρώπινων συνθήκων και κανόνων λειτουργίας, γρήγορη διαδικασία ταυτοποίησης, κατάθεσης ασύλου και μεταφοράς στην ενδοχώρα
 • Επαναφορά της διοικητικής κράτησης στη βάση των προβλέψεων του ευρωπαϊκού δικαίου και των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης
 • Επαναφορά των εγγυήσεων των αιτημάτων ασύλου με αντικειμενική, δίκαιη και εξατομικευμένη εξέταση, χωρίς εκπτώσεις, και στους δύο βαθμούς της διοικητικής διαδικασίας.
 • Κατάργηση της ΚΥΑ με την οποία η Τουρκία θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για 5 εθνικότητες, διάταξη που απορρίπτει μαζικά και a priori αιτήσεις ασύλου χωρίς να μπει καν στην ουσία
 • Επαναφορά της «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους» για αιτούντες των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται, όπως ο Σαϊντού Καμαρά, αλλά οι δικαστές των
  επιτροπών της Αρχής Προσφυγών κρίνουν είτε ότι τυχόν επιστροφή τους θα τους έθετε σε κίνδυνο είτε ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα
 • Σύστημα κοινωνικής και οικονομικής ένταξης με ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, όπως είχε αποτυπωθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Με αιχμές τη διαπολιτισμικότητα, τη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής κοινωνίας, η οποία θα σέβεται την διαφορετικότητα. Με δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα άτομα που διαμένουν σε αυτήν, εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική συνοχή
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση