Η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αποτελούν κεντρικό στοιχείο της προγραμματικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι συναφείς δημόσιες πολιτικές διατρέχουν οριζόντια την προτεινόμενη κυβερνητική πολιτική. Καταστατική αρχή μας είναι ότι δεν νοείται βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς συγκροτημένη πολιτική για το περιβάλλον και χωρίς διαφάνεια και ισότητα στην εφαρμογή των κανόνων.

 • Η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακτά το συντονισμό και την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής, ιδίως σε θέματα χωροταξίας/πολεοδομίας, προστασίας της βιοποικιλότητας, περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιθεώρησης και ελέγχου και Κλιματικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής
 • Κατοχυρώνουμε τον δημόσιο χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών νερού και γενικά της διαχείρισης υδατικών πόρων
 • Καταργούμε τον αντιπεριβαλλοντικό ν.4685/2020 και όλες τις ρυθμίσεις που κατακερματίζουν το καθεστώς προστασίας προστατευόμενων περιοχών (π.χ. άρθρο 218 ν.4782/2021). Επανασυστήνουμε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με μόνιμο προσωπικό, πόρους, συμμετοχική διακυβέρνηση
 • Ολοκληρώνουμε τους Δασικούς Χάρτες, το Κτηματολόγιο και τα Προεδρικά Διατάγματα των περιοχών Natura 2000, χωρίς κενά και εξαιρέσεις, για να ισχύουν και να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες για όλους
 • Επεκτείνουμε το Εθνικό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών, ώστε τουλάχιστον το 30% της χερσαίας έκτασης και το 30% της θαλάσσιας έκτασης να εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας. Τουλάχιστον 10% των χερσαίων και 10% των θαλάσσιων εκτάσεων θα εντάσσονται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας
 • Εκπονούμε Πρόγραμμα Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας
 • Ολοκληρώνουμε τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Κρίση και τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού σε όλη τη χώρα. Εκπονούμε Σχέδια Διαχείρισης Ξηρασίας 
 • Ολοκληρώνουμε την αναθεώρηση των Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμού και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και χαράσσουμε νέα υδατική πολιτική, προσανατολισμένη στις νέες ανάγκες της πράσινης μετάβασης
 • Κατοχυρώνουμε, χρηματοδοτούμε και διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και υποδομές αποχέτευσης για όλους. Εφαρμόζουμε και εποπτεύουμε πολιτικές τιμολόγησης για τις υπηρεσίες νερού, που θα είναι κοινωνικά δίκαιες, διαφανείς και βιώσιμες, με υποχρεωτικό πλαφόν απέναντι σε υπέρογκες αυξήσεις
 • Εκπονούμε και εφαρμόζουμε, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, ολοκληρωμένα σχέδια για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και τη μείωση της αέριας ρύπανσης, με έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα και τις μητροπολιτικές περιοχές (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
 • Ολοκληρώνουμε τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια σε όλη τη χώρα, με αποτύπωση του σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκλεισμό εξαιρέσεων και αποσπασματικών εξυπηρετήσεων. Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, καταργούμε την εκτός σχεδίου δόμηση, εφόσον θα υπάρχουν παντού προβλέψεις για τις χρήσεις γης και τους όρους αυτών, και αναθεωρείται όλο το πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, με κατάργηση των ad hoc εξαιρέσεων και επιμέρους αποσπασματικών ειδικών εργαλείων 
 • Κωδικοποιούμε την πολεοδομική νομοθεσία και συστήνουμε παρατηρητήρια δόμησης με ψηφιακές υποδομές, ώστε να αποκλείεται κάθε αυθαιρεσία 
 • Ολοκληρώνουμε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
 • Προωθούμε την Κυκλική Οικονομία, τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, με ενίσχυση του ρόλου και της ευθύνης των ΟΤΑ, διαφανή τιμολογιακή πολιτική, κινητροδότηση της υποχρεωτικής πλήρους διαλογής στην πηγή, κατάργηση του τέλους ταφής, ενίσχυση πολιτικών πρόληψης. Αναθεωρούμε τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, με βάση τις αρχές της πρόληψης και της διαλογής στην πηγή, ενισχύουμε τους Δήμους για να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις, ακυρώνουμε τη στρατηγική καύσης και διαφυλάσσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση απορριμμάτων
 • Διακόπτουμε τις διαδικασίες και προσπάθειες ιδιωτικοποίησης στη διαχείριση νερού, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. Διαγωνισμοί ΣΔΙΤ)
 • Αποκαθιστούμε τη διαφάνεια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες στην ανακύκλωση και αποδίδουμε όλους τους πόρους στην πραγματική ανακύκλωση και τους Δήμους 
 • Ενισχύουμε, με εξειδικευμένο προσωπικό, υποδομές και εκπαίδευση, όλες τις υπηρεσίες περιβάλλοντος, και ιδιαίτερα αυτές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο τήρησης της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Αποκαθιστούμε του ευρωπαϊκό κεκτημένο στον περιβαλλοντικό έλεγχο και το πλαίσιο αδειοδοτήσεων, μεταξύ άλλων και στον τομέα των εξορύξεων χρυσού
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση