Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων και των ωφελειών, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα στο πεδίο της απασχόλησης και των επενδύσεων στον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας. Επιδίωξή μας είναι να γίνει η ναυτιλία μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. Στόχοι του κυβερνητικού μας προγράμματος είναι:

 • Ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και του πλεονεκτήματος που συνδέεται με το ανθρώπινο δυναμικό της και την ισχυρή τεχνογνωσία του, αλλά και, ταυτόχρονα, ενίσχυση της θέσης του και διεύρυνση των δικαιωμάτων του 
 • Διασφάλιση της επαρκούς προσβασιμότητας των νησιωτικών περιοχών στην ηπειρωτική χώρα αλλά και στα διοικητικά κέντρα των νησιών, με ένα δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών. Ανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου στα νησιά, με έμφαση στη βιώσιμη, αειφόρο ανάπτυξη και τον πρωτογενή τομέα. 
 • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών στα νησιά 
 • Ενίσχυση του ναυτιλιακού πλέγματος, με σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας προς την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα αλλά και την ανάδειξη και ενδυνάμωση των πλεονεκτημάτων που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση της ως ναυτιλιακό κέντρο σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του ελληνικού νηολογίου και ενίσχυση των χαρακτηριστικών που το καθιστούν ανταγωνιστικό, με βάση την ποιότητα και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του
 • Στήριξη, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, της βιωσιμότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας, με σκοπό την ομαλή διαδικασία συμμόρφωσης με τους νέους περιβαλλοντικούς περιορισμούς για μείωση ρύπων

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται για:

 • Απεμπλοκή από την πολιτική της υποχρεωτικής πώλησης των περιφερειακών λιμανιών και διεύρυνση επιλογών ανάπτυξης και ενίσχυσής τους 
 • Προστασία της ναυτεργασίας και επαναφορά του προστατευτικού πλαισίου, που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κατήργησε η Ν.Δ., για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας στην ακτοπλοΐα 
 • Ενδυνάμωση του περιεχομένου της νησιωτικότητας στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, επαναφορά της κανονικότητας στη λειτουργία του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και περαιτέρω θεσμική ενίσχυσή του, καθώς και εφαρμογή πολλαπλών κινήτρων ανάπτυξης για τα νησιά
 • Επαναφορά της ισχύος των θεσμών δημοσίου ελέγχου στις ιδιωτικές επενδύσεις στα λιμάνια 
 • Αναδιοργάνωση του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης, σε ό,τι αφορά τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 
 • Κατάργηση όλων των νόμων της Ν.Δ. που αδρανοποίησαν την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και επέβαλαν μια άτυπη κομματοκρατία στις αποφάσεις για την ανάπτυξη των λιμανιών
 • Εμβάθυνση της ένταξης των λιμένων στο Διευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφορών, με την επιδίωξη πολλαπλασιαστικών ωφελειών από την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων (π.χ. logistics, συναρμολόγηση) και των συνδυασμένων μεταφορών 
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διάστασης της λιμενικής λειτουργίας σε επίπεδο σχεδιασμού και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (π.χ. δημιουργία υποδομών cold ironing, υποστήριξης ηλεκτροκίνητων πλοίων)
 • Ανάπτυξη του κλάδου της ναυπηγικής βιομηχανίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών περιοχών 
 • Ενίσχυση των κλάδων παραγωγής ναυτιλιακού εξοπλισμού και σκαφών αναψυχής 
 • Αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης της χώρας στη λιμενική αγορά για τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής και της ναυπήγησης σκαφών 
 • Αναβάθμιση και ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, με διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της και ένταξή της στην ανώτατη εκπαίδευση 
 • Άνοιγμα κλάδων στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση σε νέες ειδικότητες, όπως μάγειρες, θαλαμηπόλοι 
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση