Το Σχέδιο Δράσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα δικαιώματα των ανάπηρων ατόμων εξειδικεύεται σε 9 στρατηγικούς άξονες, που αφορούν την προσβασιμότητα στο δομημένο, φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, την έμφυλη διάσταση της αναπηρίας, το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, την ανεξάρτητη διαβίωση/αυτοδιάθεση και τη δικαιοπρακτική αυτονομία, τον πολιτισμό-αθλητισμό-αναψυχή και τέλος την κοινωνική ενεργοποίηση και ενημέρωση. 

Συγκεκριμένα:

 • Ριζική μεταρρύθμιση στο σύστημα διάγνωσης και πιστοποίησης, με ενίσχυση των ΚΕΠΑ και παραπέρα στελέχωση τους και με ειδικότητες κοινωνικών ειδικοτήτων
 • Υλοποίηση «πάσο του ανάπηρου ατόμου», που θα είναι συνδεδεμένο με τον ηλεκτρονικό του/της φάκελο
 • Αύξηση της δαπάνης των επιδομάτων αναπηρίας κατά 20%, ανεξαρτήτως ηλικιακών κριτηρίων, με άρση των υφιστάμενων αδικιών σε κατηγορίες ανάπηρων ατόμων
 • Εξασφάλιση Προσωπικού βοηθού ή φροντιστή για 70.000 άτομα, ανάλογα με τις ανάγκες του ανάπηρου ατόμου, ακόμη και σε 24ωρη βάση
 • Αύξηση των Στεγών Υποστηριζόμενης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ΣΥΔ και ΣΑΔ)
 • Εργαλεία αξιοπρέπειας σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς επιβαρύνσεις
 • Πρώιμη και έγκυρη διάγνωση της βλάβης για παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας και πολλαπλασιάζοντας τις δημόσιες δομές διάγνωσης
 • Όλα τα κτίρια δημόσιας χρήσης εντός τριετίας θα γίνουν προσβάσιμα
 • Πιλοτικό πρόγραμμα 20 προσβάσιμων γειτονιών
 • Ένταξη στην εργασία. Επαναφορά του 15% των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Βελτίωση πλαισίου ΚΟΙΝΣΕΠ & ΚΟΙ.ΣΠΕ και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των
  ανάπηρων ατόμων
 • Υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ ευέλικτων προγραμμάτων, εργασίας, κατάρτισης και συμβουλευτικής
 • Συμπεριληπτική εκπαίδευση για τους ανάπηρους μαθητές και πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών ειδικής εκπαίδευσης. Προγράμματα ενημέρωσης γονέων για την αναπηρία.
 • Πρωτοβουλίες σε θεσμικό επίπεδο, για ισότιμη συμμετοχή στον πολιτισμό,τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία των ανάπηρων ατόμων. Πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη την έμφυλη διάσταση της αναπηρίας και εξαλείφουν κάθε διάκριση που αφορά τα χαρακτηριστικά της εθνικότητας, φυλής, γλώσσας, θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής τάξης.
 • Καθιέρωση Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού και Εποπτείας
 • Αξιολόγησης Πολιτικών για Ανάπηρα Άτομα.
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση