• Θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, με κατάργηση όλων των μορφών άμεσης ή έμμεσης ιδιωτικοποίησης της διαχείρισής της. Ένταξή της στο νέο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Σύνδεσή της με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Ανασυγκρότηση και ενίσχυση της μουσειακής πολιτικής και της διαχείρισης μνημείων και μουσείων εντός των δομών του Υπουργείου Πολιτισμού, με την επιστροφή των πέντε μεγάλων κρατικών μουσείων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην μακροχρόνια εξαγωγή και δανεισμό αρχαιοτήτων για διάστημα 50 χρόνων. Ακύρωση της συμφωνίας για τη νομιμοποίηση της λεγόμενης συλλογής Στερν με αλλαγή του σχετικού νόμου. Επαναφορά του διαχρονικού πλαισίου διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα, με αξιοποίηση της πολιτιστικής διπλωματίας και του σχετικού ψηφίσματος της UNESCO. Ίδρυση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα
 • Ενίσχυση του Υπουργείου Πολιτισμού σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς, που σχετίζονται με την έρευνα, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Εκπόνηση ολιστικού σχεδίου αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, σε σχέση με την προστασία των μνημείων
 • Ενίσχυση του σύγχρονου πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, κυρίως των μορφών πολιτισμού που προέρχονται από μικρές ανεξάρτητες ομάδες, και οι οποίες αφορούν τη σύνδεση ανάμεσα στις τέχνες, τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες. Αναβάθμιση του θεσμού των επιχορηγήσεων, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την παρουσίαση έργου, αλλά και την καλλιτεχνική έρευνα. Σύνδεση με τη χορηγική συμμετοχή των δημόσιων ΜΜΕ
 • Ενίσχυση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τις παραστατικές τέχνες με:
  o Ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων πανεπιστημιακών τμημάτων και αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των φοιτητών
  o Ίδρυση Πανεπιστημιακών Σχολών Παραστατικών Τεχνών
  o Δημιουργία τριετούς ανώτερης εκπαίδευσης για τα τεχνικά και υποστηρικτικά
  o επαγγέλματα του πολιτιστικού τομέα (τεχνικοί ήχου, φωτισμού κ.λπ.)
  o Εκσυγχρονισμός και εποπτεία πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών Σχολών. Διαβάθμιση των τίτλων σπουδών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου) σε βαθμίδα αντίστοιχη με ΤΕ. Μεταφορά της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Κατάργηση του ΠΔ 85/2022. Ένταξη των καλλιτεχνικών ειδικοτήτων στην βαθμίδα ΤΕ διά νόμου
 • Ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων στον πολιτισμό, με δημιουργία προστατευτικού πλαισίου. Ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από το ΥΠΠΟΑ
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για τους δημόσιους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας. Επιλογή των καλλιτεχνικών, γενικών και διοικητικών διευθυντών με διαφάνεια, μέσα από αδιάβλητους διαγωνισμούς. Θέσπιση ενιαίου εργασιακού πλαισίου και απένταξη των τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων από το ενιαίο μισθολόγιο
 • Εκπόνηση μιας σύγχρονης Εθνικής Στρατηγικής για το σύγχρονο πολιτισμό, με ορίζοντα το 2030. Θέσπιση Εθνικού Συμβουλίου Τεχνών, με στρατηγικό και ρυθμιστικό ρόλο.
 • Έμφαση σε τομείς όπως το βιβλίο, ο κινηματογράφος ή ο χορός, που παραμένουν στο περιθώριο των δημόσιων πολιτικών
 • Πολιτική αποκέντρωσης στον πολιτισμό, με δημιουργία νέων θεσμών σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αναβάθμιση του θεσμού των ΔΗΠΕΘΕ, με τη δημιουργία μίας τουλάχιστον Εθνικής Σκηνής στην περιφέρεια, δημιουργία Περιφερειακών θεάτρων αξιοποιώντας συνέργειες του ΥΠΠΟΑ με δήμους και Περιφέρειες. Θεσμοθέτηση πολιτικών στήριξης νέων δημιουργών-καλλιτεχνών, για τη συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων και την ανάληψη καλλιτεχνικής διεύθυνσης σε φορείς της επικράτειας
 • Προστασία του πνευματικού και συγγενικού δικαιώματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες κυκλοφορίας και διακίνησης του καλλιτεχνικού προϊόντος που προσφέρει η τεχνολογία, π.χ. πλατφόρμες περιεχομένου
 • Ανάπτυξη εθνικών και διακρατικών δικτύων, πολιτισμικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών συνεργειών, για τη δημιουργία ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου δημιουργικής οικονομίας, που θα συνδυάζει την αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, το φυσικό περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό με τον τουρισμό και την οικολογία.
 • Συγκρότηση εθνικής πολιτικής για το βιβλίο, τις βιβλιοθήκες και τις εκδόσεις. Νέος φορέας για το βιβλίο. Ενιαία πολιτική για τις βιβλιοθήκες, με συγκέντρωση της ρυθμιστικής και εποπτικής αρμοδιότητας στο υπουργείο Πολιτισμού. Πανελλαδικό δίκτυο βιβλιοθηκών, εμπλουτισμός τους, αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών τους και ενίσχυση του πολιτισμικού ρόλου τους. Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στο σχολείο. Στήριξη της εκδοτικής παραγωγή.
 • Εκ βάθρων ανασυγκρότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού σε νέο φορέα πολιτιστικής διπλωματίας και γλώσσας, υπαγόμενο στο υπουργείο Εξωτερικών. Τοποθέτηση εξειδικευμένων πολιτιστικών ακολούθων με υψηλά προσόντα σε επιλεγμένες πρεσβείες του εξωτερικού, που συνδέονται με τις μεγάλες εθνικές προτεραιότητες. Εμβάθυνση της σχέσης με την UNESCO και στρατηγική συνεργασία με το ICOMOS που αποτελεί τεχνικό της σύμβουλο

Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση