• Σύσταση (κατά τα πρότυπα του ΚΥΣΕΑ και του ΚΥΣΟΙΠ) Κυβερνητικού Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων και ανασύσταση της Γενικής γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ).
  • Οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές με ταυτόχρονη θέσπιση διαδικασιών και κριτηρίων για την αποτίμηση των επιπτώσεων που έχουν σε κάθε φύλο.
  • Μέτρα για την βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στα θεσμικά όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος και στα διοικητικά συμβούλια των αθλητικών σωματείων.
  • Εκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, με στόχο τα μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων να προέρχονται κατά τουλάχιστον 40% από το υποεκπροσωπούμενο φύλο.
  • Κύρωση αυτούσιας της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την «καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας».
  • Κατάργηση των δυσμενών διατάξεων για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια.
  • Νομική αναγνώριση του εγκλήματος της γυναικοκτονίας με την ένταξη του στον Ποινικό Κώδικα.
  • Θέσπιση της υποχρεωτικής εκδίκασης των υποθέσεων του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου από τα ελληνικά αστικά δικαστήρια για τη Μουσουλμανική μειονότητα.
Ενότητες/ Πεδία
Πολιτισμός - Κοινωνική Μέριμνα Ρυθμίσεις ιδ. χρεών - Εργασία Παιδεία - Νέοι - Γυναίκες Αυξήσεις μισθών/συντάξεων - Καταπολέμηση ακρίβειας Δημόσια αγαθά - Υγεία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση Μεταρρυθμίσεις στο κράτος