• Στοχευμένα μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής με τη μείωση του κόστους εισροών (νερό, ενέργεια, ζωοτροφές) με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων και την ενθάρρυνση για δημιουργία και ένταξη σε συνεργατικά σχήματα (πχ ενεργειακές κοινότητες).
  • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας των προϊόντων υπέρ του παραγωγού μέσω ρύθμισης της αγοράς, διακλαδικών συνδέσεων με άλλους τομείς της οικονομίας, δημιουργίας κέντρων logistics και στήριξη των εξαγωγών, με ταυτόχρονες δράσεις καταπολέμησης του φαινομένου των ελληνοποιήσεων. 
  • Ενθάρρυνση συμμετοχής σε συνεργατικά σχήματα μέσα από στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις.
  • Εφαρμογή κάθετων και στοχευμένων κλαδικών και περιφερειακών πολιτικών για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.
  • Ενίσχυση της ρευστότητας του αγροτικού κόσμου και ένα μόνιμο ευνοϊκό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με  προστασία των παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον βιοπορισμό των αγροτών έναντι ρευστοποίησης.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τους αγρότες και μείωση της γραφειοκρατίας για ταχύτερη και δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων. 
  • Ανάπτυξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείριση της.
  • Ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο της κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των φυσικών βοσκοτόπων, μέσω της υλοποίησης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
  • Ανασύνταξη του δημόσιου συστήματος των γεωργικών ασφαλίσεων με στόχο την κάλυψη της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση έκτακτων κινδύνων και κρίσεων από θεομηνίες, φυσικές καταστροφές και διατροφικούς κινδύνους και την ταχύτερη και δικαιότερη καταβολή των αποζημιώσεων.
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση