Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σηματοδοτείται η μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Δημιουργούμε το ανοιχτό στον κοινωνικό διάλογο και έλεγχο, δημοκρατικό, κοινωνικό κράτος των πολιτών, της ισότητας, της διαφάνειας, της εμπιστοσύνης, της αποτελεσματικότητας. Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην προώθηση και εφαρμογή τομεακών πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών θεσμών που οι πολίτες και το διεθνές περιβάλλον θα εμπιστεύονται.
Οι αλλαγές θα είναι διαθρωτικές, τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία σε όλο το φάσμα του συστήματος διακυβέρνησης.

  • Καταργείται ο νόμος περί επιτελικού κράτους. Δημιουργείται ένα λιτό και λειτουργικό σχήμα, με στρατηγικό κέντρο το Γραφείου του Πρωθυπουργού, στη θέση της υδροκέφαλης και παράλογα κοστοβόρας Προεδρίας της Κυβέρνησης
  • Επιβάλλουμε την αξιοκρατία στη Διοίκηση και εμπιστευόμαστε τα στελέχη της. Καμία θέση της πάγιας διοικητικής ιεραρχίας δεν καταλαμβάνεται από μετακλητό υπάλληλο
  • Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία, όχι για ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας αλλά για απλοποίηση της διαδικασίας. Σκεφτόμαστε από την πλευρά του πολίτη, διευκολύνοντας κάθε συναλλαγή του, και έτσι σχεδιάζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους
  • Ενισχύουμε το ΑΣΕΠ και αναθέτουμε, υπό την ευθύνη του, το σύνολο των προσλήψεων. Βάζουμε τέλος στην ομηρία των συμβασιούχων και ικανοποιούμε τις ανάγκες μόνιμου προσωπικού
  • Οι διοικήσεις των νοσοκομείων και των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου επιλέγονται με ανοιχτή και αξιοκρατική διαδικασία. Τα φαινόμενα των golden boys στις εταιρείες που ελέγχει το Δημόσιο τελειώνουν
  • Με ειδικές θεσμικές παρεμβάσεις αποκαθιστούμε πλήρως το κύρος των ελεγκτικών θεσμών και των Ανεξάρτητων Αρχών
  • Διερευνούμε τις υποθέσεις προμηθειών του Δημοσίου και ιδίως τις απευθείας αναθέσεις, μέχρι το τελευταίο ευρώ. Αξιοποιούμε συστηματικά το ελεγκτικό έργο, με στόχους την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και τη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών και του διοικητικού μηχανισμού
  • Αποκρυσταλλώνουμε τις αρμοδιότητες Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ενισχύουμε την Αυτοδιοίκηση, με τους αναγκαίους πόρους, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και τις κατάλληλες αρμοδιότητες αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, για να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, καθώς και τη συμβολή στην αντιμετώπιση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση