Δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση - Χρηματοδοτική στήριξη - Διασφάλιση χρηματοδότησης της οικονομίας

 

Δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση

 • Δανειοδότηση μικρών έργων ιδιοπαραγωγής – ιδιοκατανάλωσης ΑΠΕ για νοικοκυριά.
 • Επιτάχυνση ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κατοικίες (Εξοικονομώ για Κατοικίες).
 • Επιχορήγηση Δήμων για την εγκατάσταση ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων δημοτών τους.
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση για Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, Αυτοαπασχολούμενους – Αγρότες (Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις). 

Χρηματοδοτική στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βιομηχανίας και αγροτών

 • Ενίσχυση ρευστότητας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
 • Μικροπιστώσεις για αυτοαπασχολούμενους , αγρότες και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Βιομηχανία – Δυναμικές παλιές και νέες επιχειρήσεις σε κλάδους αιχμής – Clusters οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας.
 • Ενεργειακά αυτόνομη μεταποίηση: Μεγάλα επενδυτικά σχέδια για υλοποίηση έργων ιδιοπαραγωγής ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία.
 • Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων. Αναβάθμιση και ενίσχυση προγραμμάτων κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Equifund και «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.

Διασφάλιση χρηματοδότησης της οικονομίας

 • Δημόσιος Πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα:
  • Αποτρέπει εναρμονισμένες πολιτικές των συστημικών τραπεζών.
  • Κατευθύνει τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην πραγματική οικονομία, στη βάση εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
  • Εφαρμόζει πολιτική προσανατολισμένη στο δημόσιο συμφέρον στη διαχείριση των κόκκινων δανείων.
  • Ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και τη λειτουργία των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers).
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση