• Μεταρρυθμίζουμε το Κράτος ώστε να κατευθύνει την νέα αναπτυξιακή πορεία
  • Εγκαθιδρύουμε δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα 
  • Ανακτούμε τον δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ
  • Δεσμευόμαστε ότι όλοι οι φορείς διαχείρισης του νερού θα βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο

 

Αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας

Θεσπίζουμε Ταμείο Βιομηχανίας και Νέων Τεχνολογιών 

για τη χρηματοδότηση της «οικονομίας της γνώσης» 

για την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

για την στήριξη υψηλού επιπέδου παραγωγικών επενδύσεων 

 

Αναβαθμίζουμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

για τη χρηματοδότηση της γενικής έρευνας 

για την επιστροφή των νέων ερευνητών στη χώρα

για την προώθηση της καινοτομίας 

 

Ιδρύουμε Ταμείο Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών 

για την άρση του χρηματοδοτικού αποκλεισμού

για την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας

για τη στήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης σε όλη τη χώρα

 

Θεσπίζουμε Ταμείο Ενεργειακής Δημοκρατίας

για την χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

για την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

για τη μείωση του κόστους ενέργειας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

 

Δημιουργούμε δομή στήριξης Μικρομεσαίας Επιχείρησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

για την ενεργητική συμμετοχή των παραγωγικών φορέων στο δημόσιο σχεδιασμό

για την προώθηση συνεργειών και clusters

για την αλλαγή κλίμακας και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ελληνικής μικρομεσαίας επιχείρησης

Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση