• Συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και κατοχύρωση του συμβουλευτικού του ρόλου προς το ΚΥΣΕΑ και τον Πρωθυπουργό, για θέματα μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής εθνικής ασφαλείας
 • Αναβάθμιση του ελεγκτικού ρόλου του Κοινοβουλίου, σε σχέση με τις προμήθειες για την Άμυνα
 • Μείωση της διασποράς του προσωπικού και ανάπτυξη των δυνάμεων με γνώμονα τις επιχειρησιακές ανάγκες, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βέλτιστη διαχείριση προσωπικού. Συμμετοχή των ΕΔ στο εξωτερικό, μόνο σε επιχειρήσεις διεθνών οργανισμών στους οποίους είναι μέλος η Ελλάδα
 • Παραγωγική ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας, με όραμα και ενίσχυση της Έρευνας/ Καινοτομίας, με στόχο να αποτελέσει πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Αναβάθμιση του ρόλου της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο διεθνών αμυντικών και εξοπλιστικών συμφωνιών, καθώς και της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
 • Συμπλήρωση και αναπλήρωση ελλειπόντων φόρτων (πυρομαχικών/όπλων) και επιχειρησιακού εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Ενεργοποίηση της εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) για όλα τα οπλικά συστήματα και μέσα. Αναβάθμιση υφισταμένων οπλικών συστημάτων και προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων, με κριτήριο τις εισηγήσεις των επιτελείων και την αναβάθμιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ενίσχυση και αξιοποίηση των στρατιωτικών εργοστασίων
 • Κατάρτιση νέου νόμου περί αμυντικών προμηθειών, σε ενιαίο νομικό πλαίσιο, με πρόβλεψη επείγουσας διαδικασίας (fast-track) και ειδικής ρήτρας για την κατά προτεραιότητα παροχή τεχνικής/ εφοδιαστικής υποστήριξης σε περιόδους έντασης και κρίσης, καθώς και διαδικασίας προμηθειών στο πλαίσιο του άρθρου 346 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των ΕΔ, με ενίσχυση των υπηρεσιών επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και καθιέρωση αξιοκρατικού, διαφανούς και αδιάβλητου πλαισίου για τις προαγωγές, τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις προσωπικού
 • Θέσπιση νέου μισθολογίου/βαθμολογίου, επίλυση μισθολογικών ανισοτήτων και διαμόρφωση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε κλιμακωτά οι ΕΔ να αποκαταστήσουν τις οικονομικές βλάβες που υπέστησαν τα χρόνια της ύφεσης. Αύξηση 10% των μισθών και αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Απόδοση των δεδουλευμένων νυχτερινής αποζημίωσης και προσαύξησης στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, δίχως περικοπές ωρών. Τροποποίηση της ΚΥΑ για τη νυχτερινή αποζημίωση και καταβολή της και στους ΟΒΑ.
 • Αποκατάσταση της αδικίας με την ΚΥΑ για το επίδομα στόλου. Απόδοση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους των ΕΑΣ
 • Ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ώστε να μην υπολείπονται των υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και ενίσχυση της λειτουργίας των στρατιωτικών νοσοκομείων με στοχευμένες προσλήψεις. Επίλυση ζητημάτων συμβάσεων ΥΠΕΘΑ με φαρμακεία, για απρόσκοπτη παροχή φαρμάκων σε στρατιωτικούς
 • Θέσπιση νέου νόμου για τη μέριμνα προσωπικού, με τον οποίο θα:
  - Επιλύονται χρονίζοντα προβλήματα στελεχών και πολιτικού προσωπικού
  - Αξιοποιούνται εγκαταστάσεις που θα αποδεσμευτούν για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στέγασης
  - Θεσπίζονται κίνητρα για τα στελέχη που υπηρετούν σε προωθημένες επιχειρησιακές θέσεις
  - Λαμβάνονται μέτρα στήριξης οικογενειών που διαβιούν κάτω από ειδικές συνθήκες (μονογονεϊκές, πολύτεκνες, ανίατες ασθένειες, ανάπηροι)
  - Κατοχυρώνονται εργασιακά δικαιώματα προσωπικού που νόσησε/νοσεί κατά τη διάρκεια υπηρεσίας
 • Επίλυση του προβλήματος της πρόωρης αποστρατείας των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ), ενίσχυση του θεσμού των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) και επέκταση των συμβάσεών τους
 • Αναβάθμιση του θεσμού της στρατιωτικής θητείας, με σεβασμό στις ανάγκες των νέων στρατεύσιμων, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και διεθνών οργανισμών. Αύξηση της αποζημίωσης των στρατευσίμων
 • Επαναφορά των γραφείων νομικής προστασίας στελεχών
Ενότητες/ Πεδία
Βήμα Πρώτο: Ανασυγκροτούμε το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο. Για μια δίκαιη βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη Βήμα Δεύτερο: Ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική δύναμη Βήμα Τρίτο: Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και το δικαίωμα στην εργασία Βήμα Τέταρτο: Δημιουργούμε ένα νέο ισχυρό ΕΣΥ Βήμα Πέμπτο: Ενισχύουμε τη δημόσια Παιδεία Βήμα έκτο: Δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας για όλους με ισχυρή κοινωνική προστασία Βήμα έβδομο: Εγγυόμαστε το δικαίωμα σε αξιοπρεπή στέγη, προστατεύουμε την πρώτη κατοικία Αγροτική Πολιτική Ιθαγένεια – Προσφυγικό/Μεταναστευτικό - Προσφυγικό Πολιτική για τον Αθλητισμό Δικαιοσύνη για τα ανάπηρα άτομα Αυτοδιοίκηση Βιομηχανία - Ανάπτυξη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη: Για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης Δικαιοσύνη Δικαιώματα Ελληνισμός της Διασποράς Ενεργειακή δημοκρατία και δίκαιη πράσινη μετάβαση Εξωτερική πολιτική Αμυντική Πολιτική Εργατική Πολιτική Κοινωνικό Κράτος: Για μια κοινωνία των κοινών και δημόσιων αγαθών Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Μια νέα εποχή για την ελληνική ναυτιλία - Προστασία της νησιωτικότητας Οικονομική πολιτική Περιβάλλον και κλιματική κρίση Πολιτισμός Προστασία του Πολίτη Ασφάλεια Βιώσιμος τουρισμός σε βιώσιμους προορισμούς Υποδομές και μεταφορές: Ασφαλείς - Δημόσιες - Αξιόπιστες - Πράσινες Φεμινιστική Πολιτική Ψηφιακή πολιτική Ευρωπαϊκοί Πόροι - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Χρηστή διαχείριση - Δίκαιη ανάπτυξη Ενεργειακή Δημοκρατία και Δίκαιη Πράσινη Μετάβαση Βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα Δικαιοσύνη στην Υγεία, με ισχυρό ΕΣΥ και εξάλειψη των υγειονομικών ανισοτήτων Συμπεριληπτική δημοκρατική και δωρεάν δημόσια εκπαίδευση Έρευνα και Καινοτομία Δικαίωμα στην κατοικία - Στέγη για όλες και όλους Για ένα δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική προστασία Ανεξάρτητες Αρχές Μέσα ενημέρωσης (ΜΜΕ) Παραγωγική Ανασυγκρότηση Ενίσχυση του Εισοδήματος Ισχυρό Δημοκρατικό Κράτος Αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης Απάντηση στη Δημογραφική Πρόκληση