Πολιτικές Θέσεις και Προτάσεις

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, όπως αποτυπώνονται στις δεσμεύσεις του Συμβολαίου για την Αλλαγή και το ολοκληρωμένο κυβερνητικό του πρόγραμμα.