2004

Συγκρότηση του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Εθνικές Εκλογές